Słowacja – XX wiek

Powstanie Czechosłowacji

Gdy ck monarchia zaczęła się chylić ku upadkowi, politycy słowaccy zrozumieli, że nie warto z nią wiązać nadziei niepodległościowych. Zmienili orientację, wierząc, że wespół z Czechami utworzą państwo, w którym zyskają upragnione swobody. Najwybitniejszym Słowakiem tamtej doby był …

Państwo Słowian – Słowacja

Historia Słowaków jako narodu jest znacznie dłuższa i bogatsza niż dzieje ich państwa, jednego z najmłodszych na świecie. Dzieje Słowacji można opisać jako kronikę wypadków, które zachodziły na dzisiejszym terytorium kraju, albo jako dzieje słowackiego ludu, który przez kilkaset lat …

Austria 1955-1983: Polityka zgody

 

Austria 1955-1983: Polityka zgody.

Dwie główne partie, OVP i SPO, uformowały szereg koalicji, które trwały do 1966 roku.

W celu uniknięcia błędów z przeszłości oraz zjednania mocarstw, ustanowiono system Proporz, w którym wszystkie partie dzieliły równo między siebie posady …

Aliancka okupacja (1945-55)

Aliancka okupacja (1945-55)

Dwudziestego siódmego kwietnia Sowieci zainicjowali powstanie rządu tymczasowego pod przywództwem Karla Rennera, powodując powszechny niepokój o radzieckie intencje wśród aliantów. Gabinet Rennera składał się w większości z socjalistów i członków nowoutworzonej prawicowej Partii Ludowej (VPÓ), a komuniści …

Austrofaszyzm

Austrofaszyzm

Początek Wielkiego Kryzysu jeszcze bardziej destabilizował i tak kruchą już demokrację. W wyborach z listopada 1930 roku Heimwehr, pod przewodnictwem księcia Starhemberga, uzyskał pierwsze miejsca w parlamencie dla swojego nowo utworzonego politycznego skrzydła, Bloku Ojczyźnianego. Tymczasem Socjaldemokraci okazali się …

„Czerwony Wiedeń”

„Czerwony Wiedeń”

W 1914 roku ponad dwumilionowy Wiedeń był stolicą wielonarodowego, 52-milionowego imperium; pod koniec wojny liczba mieszkańców miasta wynosiła 1,8 miliona w państwie, liczącym zaledwie 6,4 miliona. Pozostały tylko dwie znaczące mniejszości narodowe: Czesi i Żydzi, które razem stanowiły …

I wojna światowa

I wojna światowa

28 czerwca 1914 roku następca tronu, arcyksiążę Franciszek Ferdynand i jego żona Zofia, zostali zamordowani w Sarajewie przez bośniackich Serbów. W dworskich kręgach niewiele było prawdziwej żałoby, ponieważ – jak Stefan Zweig powiedział bez ogródek – „Arcyksięciu …

Wiedeń końca wieku XIX

Wiedeń końca wieku XIX

Od roku 1860 do końca wieku Wiedeń potroił swą wielkość, a jego populacja przekroczyła 2 miliony. Jak większość uprzemysłowionych miast w tym czasie, było to miejsce ogromnych kontrastów. Bogactwo i władza były skupione w rękach arystokracji, …